Tipărire
Accesări: 1306

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP Oradea pune în aplicare proiectul „Conservarea biodiversităţii în Situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni şi în aria naturală protejată 2.184 Lacul Cicoş”.

Scopul acestui proiect este crearea premiselor necesare pentru îmbunătăţirea şi menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0220 Săcueni şi din aria naturală protejată 2.184 Lacul Cicoş.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

În scopul realizării acestor obiective urmează a fi derulate o serie de activităţi dintre care menţionăm elaborarea unor studii ştiinţifice privind speciile de interes comunitar existente în sit şi în aria naturală protejată, studii prinvind impactul activităţilor antropice asupra acestora, studii privind starea de conservare a habitatului forestier, realizarea unui plan de management integrat, întâlniri publice de informare şi prezentare, acţiuni de educaţie ecologică, realizarea unui film de prezentare a sitului şi a ariei protejate, broşuri informative pentru copii, un site de internet, precum şi constituirea/funcţionalizarea Unităţii de Implementare a Proiectului.

Cel mai important dintre rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului este  planul de management al ariei protejate Situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni și al ariei protejate 2184 Lacul Cicoş.

 

Durata proiectului: august 2018 – iunie 2020

 

Codul SMIS al proiectului este 119008

 

Bugetul total al proiectului este de 3.688.188,02 lei, din care contribuție din Fonduri UE 3.134.959,82 lei și contribuție din Bugetul Statului 553.228,20 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operaţional Insfrastructură Mare 2014-2020