Calendar

 
 

INVITAŢIE

Ecochallenge 2017

ECOTOP Oradea vă invită să participaţi la Concursul interşcolar ECOCHALLENGE, pe teme de protecţia mediului, ediţia a XIX-a. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu – clasele V – VIII – ai şcolilor din Oradea şi judeţul Bihor.

Concursul se va desfăşura în data de 25.05.2019, cu începere de la ora 11:00, la Betfia, în situl Natura2000 ROSCI0008 Betfia. Înscrierile participanţilor se pot face online pe www.ecotoporadea.ro. Regulamentul și bibliografia se pot consulta pe pagina web a organizaţiei: www.ecotoporadea.ro

Termenul limită de înscriere este 22.05.2019. Numărul de echipaje este nelimitat

Persoană de contact:

 • Mircescu Eleonora – 0740/950793

 

Regulament

Bibliografie

Descarcă invitația aici: Invitație Ecochallange

Descarcă regulamentul aici: Regulamentul concursului Ecochallenge

Regulament Ecochallenge 2019

 1. Ecochallenge este un concurs pe teme de mediu care urmăreşte apropierea elevilor de gimnaziu de mediul natural, neantropizat, cunoaşterea biodiversităţii din ariile naturale protejate, dezvoltarea cunoştinţelor generale privind flora şi fauna sălbatică, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, lucru în echipă şi asumarea responsabilităţilor.
 2. Ediţia a XIX-a a concursului se va desfăşura în situl Natura 2000 Betfia, la data de 25 mai 2019, cu începere de la ora 11:00. Locaţia exactă pentru startul concursului şi derularea probelor vor fi comunicate în timp util participanţilor înscrişi.
 3. La concursul Ecochallenge pot participa echipaje formate obligatoriu din 4 elevi din clasele V-VIII, însoţiţi de un căpitan nejucător.
  1. Membrii echipajului format din cei patru elevi şi căpitanul nejucător sunt înscrişi în concurs conform formularului de concurs completat.
  2. Nu sunt admise în concurs echipe incomplete sau pentru care nu este completat formularul de înscriere.
  3. Echipajele pot fi formate din elevi de aceeaşi vârstă sau clasă sau pot fi de vârste/clase diferite. Organizatorii încurajează echipele mixte ca nivel de şcolarizare, dar aceasta nu atrage după sine o diferenţiere a evaluării rezultalor probelor de concurs.
  4. Căpitanul nejucător poate fi orice persoană peste 18 ani, care însoţeşte echipa de elevi pe parcursul concursului. Prezenţa căpitanului nejucător pe toată durata zilei de concurs este obligatorie. Căpitanul nejucător îşi asumă responsabilitatea pentru siguranţa, integritatea şi comportamentul elevilor membri ai echipajului, respectarea regulilor stabilite şi comunicate de organizatori.
  5. Căpitanii nejucători NU participă la derularea probelor de concurs, acestea fiind sarcina exclusivă a celor 4 elevi componenţi ai fiecărui echipaj. Orice suspiciune privind implicarea căpitanului în rezolvarea sau influenţarea probelor de concurs atrage după sine depunctarea echipajului propriu cu până la jumătate din punctele obţinute.
  6. Membrii echipajelor vor avea echipament de concurs adecvat desfăşurării unei activităţi în aer liber (încălţăminte sport, îmbrăcăminte lejeră adecvată anotimpului, pelerină de ploaie), un bidon cu apă de băut, mâncare, hârtie/instrument de scris.
  7. Fiecare echipaj va avea un nume, comunicat odată cu completarea formularului de înscriere, precum şi un blazon.
 4. Concursul Ecochallenge constă în o probă teoretică, patru probe practice şi o probă culturală.
  1. Probele de concurs se desfăşoară pe un traseu stabilit de organizatori, în locaţii anume alese. Parcurgerea traseului este obligatorie.
  2. Fiecare probă este punctată de către un juriu cu note de la 1 la 10. În afara celor 6 probe, fiecare echipaj primeşte puncte (de la 1 la 10) pentru: comportamentul echipei, spiritul fair-play. Căştigătorul concursului este echipajul care reuşeşte cel mai bun punctaj total.
  3. Proba culturală constă din prezentarea, pe parcursul a maximum 5 minute, a blazonului echipei, sub forma unui desen, poezie, cântec, scenetă etc., la alegere.
  4. Proba teoretică presupune rezolvarea unui test grilă cu 10 întrebări de cultură generală, din domenii ca: botanică, zoologie, protecţia mediului, geografie, chimie. Bibliografia de concurs este prezentată pe pagina Ecotop şi se poate descărca de pe www.ecotoporadea.ro
  5. Probele practice presupun rezolvarea unor exerciţii de îndemânare, lucru în echipă, orientare şi mişcare în spaţiu. Aceste sarcini vor fi transmise fiecărui echipaj în parte.
 5. Înscrierile la concurs se fac până în data de 22 mai, prin completarea formularului disponibil în format electronic pe pagina www.ecotoporadea.ro.
 6. Numărul de echipaje participante nu este limitat.
 7. Fiecare echipaj participant va primi o diplomă de participare. Echipajele clasate pe primele trei locuri vor fi recompensate cu premii şi diplome.
  Concursul Ecochallenge beneficiază de sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, fiind finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc în cadrul proiectului „Wildlife watch”

Bibliografie

 1. Descriere sit Natura2000 ROSCI0008 Betfia
 2. Descriere sit Natura2000 ROSCI0220 Săcuieni
 3. Descriere sit Natura2000 ROSCI0322 Muntele Șes

Înapoi sus