Calendar

 
 

ECOTOP Oradea

Organizaţia a fost înregistrată legal în mai 1991 în Oradea. Este o organizaţie de protecţia mediului care activează la nivel regional în partea de vest a României.
Începând din 1991 ECOTOP Oradea a derulat numeroase activităţi la care au participat peste 500 de voluntari, elevi şi studenţi din Oradea şi judeţul Bihor. Am lucrat de asemenea cu voluntari Peace Corps în proiecte focusate pe dezvoltare durabilă şi educaţie de mediu.
Organizaţia este acreditată ca organizaţie de trimitere şi de coordonare în programele Serviciului European de voluntariat – SEV.
ECOTOP este membru al Coaliţiei Natura 2000 din România, al AER – Asociaţia de Ecoturism din România, al Centrului Regional de Supraveghere Ecologică – CRSE, şi alte federaţii si coaliţii.
Avem un Centru de resurse în satul Damiş, comuna Bratca, “Casa Craiului”, unde derulăm activităţi turistice, de educaţie de mediu, tabere şi cursuri.

Descrierea organizaţiei

Constituită în data de 13 mai 1991, organizaţia a fost înregistrată legal în data de 19 decembrie 1991 cu numărul 74, în conformitate cu Legea 21/1924, în Oradea.
Contact: OP1 CP151, 410068 Oradea, tel/fax: 0359425591/0359425590
Membri: 20 de membri cu vârsta cuprinsă între 14 – 60 de ani.
Misiunea: Promovarea principiilor dezvoltării durabile prin activităţi practice şi educaţionale.
Scopul organizaţiei: crearea, dezvoltarea, promovarea şi aplicarea mecanismelor de protecţia mediului şi dezvoltare durabilă a judeţului Bihor

Obiectivele organizaţiei:

a) crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării conştiinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv;

b) sprijinirea asociaţiilor şi grupărilor apolitice de orientare ecologistă din judeţul Bihor;

c) sprijinirea tinerilor care studiază în colegiile şi universităţile cu profil ecologic din ţară;

d) crearea şi promovarea de mecanisme de participare publică, acces liber la informaţiile de mediu şi de acces la decizie în domeniul protecţiei mediului;

e) stimularea şi susţinerea reconstrucţiei şi dezvoltării durabile a localităţilor din judeţul Bihor;

f) extinderea ariilor naturale protejate şi implicarea în managementul acestora;

g) promovarea tehnologiilor nepoluante şi a soluţiilor durabile de reducere a poluării;

h) orientarea profesională a tinerilor spre domenii conexe protecţiei mediului;

i ) promovarea turismului ecologic modern, civilizat, a agroturismului şi a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul.

Principii

Interesul constant faţă de problemele de mediu, promovarea soluţiilor pentru dezvoltare durabilă, accesul liber la informaţii, promovarea atitudinii eco-civice pozitive, cinstea, corectitudinea, onestitatea în colaborări, consultarea, respectul şi sprijinul reciproc, spiritul de echipă.

 

Înapoi sus