Calendar

 
 

Donează 2 % pentru mediu!

De ce e bine să folosiţi această prevedere?

 • Nu vă costă nimic.
 • Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public.
 • Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs.
 • Vă puteţi asigura că acei bani rămân în comunitatea dvs.

Ce trebuie să ştiţi?

 • Direcţionarea a 2% din impozitul dvs. este o opţiune şi nu o obligaţie
 • Nici o autoritate a statului, nici o organizaţie sau angajatorul dvs nu vă pot obliga să faceţi acest lucru
 • Alegeţi organizaţia pe care o doriţi dvs.! Este dreptul dvs.!
 • Dacă doriţi ca banii să rămână în comunitatea dvs. alegeţi o organizaţie locală
 • O organizaţie este transparentă şi eficientă, dacă:
    - Aţi mai auzit de organizaţie: aţi citit despre ea în presă, cineva de încredere v-a povestit despre ea, aţi avut contacte directe cu organizaţia

    - În organizaţie există oameni de încredere: consiliul de conducere este format din personalităţi sau persoane de încredere, cunoaşteţi direct oameni implicaţi în organizaţie, persoanele implicate sunt dedicate şi bine pregătite pentru ceea ce fac.

    - Organizaţia operează în mod transparent: puteţi afla cu uşurinţă informaţii suplimentare (inclusiv de natură financiară), la cerere vi se pune la dispoziţie un raport anual al organizaţiei, organizaţia a fost verificată financiar cu rezultate bune fie de către autorităţile competente, fie de către un evaluator independent.

    - Organizaţia opereaza în mod eficient: aţi auzit sau citit de rezultatele bune ale organizaţiei
 • Evitaţi să direcţionaţi către o organizaţie dacă:
    - este excesiv de insistentă

    - nu vă oferă informaţii credibile

    - nici dvs. nici altcineva dintre cunoscuţi nu au auzit niciodată de ea

    - nu poate fi contactată pentru a oferi răspunsuri la întrebări

    - ezită să vă ofere informaţii financiare sau despre numărul şi natura beneficiarilor săi

    - nu vă oferă informaţii specifice despre activităţile sale

    - altcineva vă obligă să direcţionaţi către ea

 

Ce trebuie să faceţi?

Pasul 1.

După ce aţi ales un domeniu şi o organizaţie către care vreţi sa directionati 2% din impozitul dvs. şi aveţi datele ei (denumirea exactă, codul de identificare fiscală şi codul IBAN), puteţi trece la completarea formularelor necesare.

Pasul 2.

Cereţi formularul potrivit de declaraţie fie de la Agenția Națională de Administrare Fiscală de care aparţineţi, fie de la organizaţia căreia doriţi să îi direcţionaţi banii, fie descărcaţi formularele de pe internet.

 

Formularul 230 - Se completează de către contribuabilii care realizează venituri din salarii şi care doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată organizaţiilor nonprofit.

Formularul 230 personalizat ECOTOP - pentru cei cu carte de munca - adică angajati.

Pasul 3.

Declaraţia corespunzătoare se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare la 2% din impozit. Aceasta va fi calculată de către organele fiscale. Nu uitaţi însă să completaţi în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.

Completati datele pe formularul de declaraţia in functie de sursa dvs. de venit. La datele organizaţiei, dacă aţi decis să sprijiniţi organizaţia noastră, treceţi datele de mai jos:

Denumire entitate nonprofit

Fundația pentru Cultură și Educație Ecologistă Ecotop

Cod de identitate fiscală a entităţii nonprofit

7142614

Cont bancar (IBAN)

RO45-RNCB-0032-0464-9270-0001

Ecotop va orienta sumele încasate din contribuţiile de 2% către următoarele activităţi:

 • realizarea de materiale informative şi educative, de nivel şcolar, cu privire la gestionarea deşeurilor, protecţia habitatelor naturale,
 • dezvoltarea de noi spaţii verzi în municipiul Oradea şi împrejurimi
 • custodia Siturilor Natura 2000 ROSCI 0008 - Betfia și ROSCI 0220 - Săcueni
 • realizarea de activităţi de educaţie ecologică cu sprijinul Clubului de Mediu pentru Tineri
 • dezvoltarea Centrului de Resurse "Casa Craiului" de la Damiş
 • susţinerea proiectelor proprii ale organizaţiei, prin asigurarea părţii de co-finanţare

NOI PUTEM AJUTA NATURA!
VINO ALĂTURI DE NOI!

Înapoi sus