Calendar

 

Ultimele Noutăți

Junior Ranger 2018

Junior Ranger 2018

Am ajuns la a cincea ediție a taberelor ”Junior Ranger”de la Damiș. Cu un grup de 16 ”experți” în...

PerPedes 2018

PerPedes 2018

Ediţia a -18-a a concursului PerPedes, organizat de către colegii noştrii de la Albamont a avut...

Outdoor Academy

Outdoor Academy

Începând cu data de 01.04.2018 ECOTOP Oradea derulează proiectul Outdoor Academy – Educație și...

2% - pentru mediu!

2% - pentru mediu!

De ce e bine să folosiţi această prevedere? Nu vă costă nimic. Contribuiţi la eficientizarea...

 • Junior Ranger 2018

  Junior Ranger 2018

 • PerPedes 2018

  PerPedes 2018

 • Outdoor Academy

  Outdoor Academy

 • 2% - pentru mediu!

  2% - pentru mediu!

 

Proiecte

29 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ – Rezultate finale proiect „Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302

Comuna Cornu Luncii, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea, Asociația KULT-ART și Die Querdenker Austria, a implementat, în perioada 15 ianuarie – 31 decembrie 2015, proiectul „Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.
Ca obiectiv general, Social Economy 4 All a urmărit crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest ale României, prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorțiu profesionist transnational, care să conducă la promovarea unei societăți europene incluzive și coezive.
Au fost înființate 3 SES-uri (Structuri de Economie Socială): Cooperativa Socială „Lemn Terapy” Societate Cooperativă, Sasca Mică, Suceava, care realizează mobilier de exterior, “KULT-ART Fusion” Societate Cooperativă, Dărmănești, Suceava, care realizează obiecte din sticlă prin fuziune și Cooperativa Socială „Dianthus” Societate Cooperativă, Bratca, Bihor, care are ca obiect de activitate peisagism și întreținerea spațiilor verzi. Aceste SES-uri sprijină accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile care urmează o perioadă de formare prin ucenicie la locul de muncă: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

Descarcă întreg comunicatul de aici.

Oradea, 18 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ – Conferință de închidere proiect
„Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302

Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea a organizat joi, 17 decembrie 2015, ora 10:30, conferinţa de închidere a proiectului „Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe, Hotel Melody, Transilvaniei nr. 5, Oradea, România.
În cadrul conferinţei de închidere s-a făcut prezentarea rezultatelor obţinute şi a indicatorilor atinși după 11 luni de implementare, precum și impactul asupra societății. Proiectul se va finaliza în data de 31.12.2015.
Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României. Au fost înființate 3 SES-uri (Structuri de Economie Socială): ”Lemn Terapy” Sasca Mică, Suceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior, “KULT-ART Fusion” Dărmănești, Suceava, care realizează obiecte din sticlă prin fuziune și ”Dianthus” Bratca, Bihor societate cooperativă cu activitate de întreținere a spațiilor verzi. Aceste structuri de economie socială sprijină accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

Descarcă întreg comunicatul de aici.

FUNDATIA PT. CULTURA SI EDUCATIE

         ECOLOGISTA ECOTOP

Nr. Inregistrare ......98....../09.10.2015..........

APROBAT,

Presedinte,

MIRCESCU Eleonora

APROBAT,

Coordonator proiect,

MIRCESCU Eleonora

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Toti operatorii interesati

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect: : ,,Materiale servicii consiliere derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302” Cod CPV 79998000-6 Servicii de consiliere profesionala (coaching).

 1. Obiectul contractului: : ,, Materiale servicii consiliere derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 5.322,58 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......172....din data ...09.10.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect ,, Servicii montaj si management sera” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”,Cod CPV: 45255400-3 Lucrari de montaj, 79411000-8 Servicii generale de consultanta în management

 1. Obiectul contractului: “Servicii montaj si management sera” derulare proiect
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 36.290,32 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......168....din data ...09.10.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de achiztie având ca obiect ,, Achizitie sera” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”,Cod CPV: 44211500-7 Sere.

 1. Obiectul contractului: “Achizitie sera” derulare proiect
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 14.516,13 lei, exclusiv T.V.A. Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......172.1....din data ...09.10.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI AGENTII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect:
“ Cursuri de calificare” COD CPV: 79632000-3 Servicii de formare a personalului;

 1. Obiectul contractului: ,,Cursuri de calificare”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 26.000,00 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

FUNDATIA PT. CULTURA SI EDUCATIE

         ECOLOGISTA ECOTOP

Nr. Inregistrare .....89......./30.09.2015..........

APROBAT,

Presedinte,

MIRCESCU Eleonora

APROBAT,

Coordonator proiect,

MIRCESCU Eleonora

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect: : “Materiale necesare sesiunilor de instruire la locul de munca proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, COD CPV: 16160000-4 Diverse echipamente de gradinarit

 1. Obiectul contractului: “Materiale necesare sesiunilor de instruire la locul de munca proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 7.258,06 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

FUNDATIA PT. CULTURA SI EDUCATIE

         ECOLOGISTA ECOTOP

Nr. Inregistrare ......76....../21.09.2015..........

APROBAT,

Presedinte,

MIRCESCU Eleonora

APROBAT,

Coordonator proiect,

MIRCESCU Eleonora

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Toti operatorii interesati

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect: : ,,Adaptare mobilier“ derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302” Cod CPV 39000000-2 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic.

 1. Obiectul contractului: ,, Adaptare mobilier derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 10.483,87 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......135....din data ...15.09.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI AGENTII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect:
“ Servicii de transport si cazare” COD CPV: 60100000-9 Servicii de transport rutier, 79000000-4 98341000-5 Servicii de cazare (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: ,,Servicii de transport si cazare”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit:buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 29.384,00 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......124....din data ...03.09.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI AGENTII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “Servicii inchiriere echipament IT si de birou” Cod CPV 30191000-4 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: “Servicii inchiriere echipament IT si de birou”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 16.854,84 lei, exclusiv T.V.A, respectiv 4.815,67 lei pe luna pe o perioada de 3,5 luni.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......114....din data ...25.08.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de achizitie având ca obiect: ,, Materii prime si materiale”derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”,Cod CPV: 03100000-2 Produse agricole si horticole, 03111000-2 Seminte, 14310000-7 Ingrasaminte minerale, 09112200-9 Turba, Folie gradinarit agrotextil, Scoarta decorativa.

 1. Obiectul contractului: “ Materii prime si materiale” derulare proiect
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 47.580,65 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

Înapoi sus