Calendar

 
 

COOPERATIVA SOACIALA DIANTHUS
SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare
.......48......./........30.07.2015...........

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Contractului de furnizare având ca obiect: ,,Amenajare spatii SES 3” Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. 2);

 1. Obiectul contractului: "Amenajare spatii SES 2”.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 42.580,65 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

  Descarcă întreg anunţul de aici.

  Descarcă caietul de sarcini de aici.

Înapoi sus