Calendar

 
 

Banii europeni destinaţi înfiinţării de noi locuri de muncă pentru persoanele dezavatajate, în cadrul aşa-numitelor structuri de economie socială, au ajuns și în județul Bihor. Asociaţia ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea a înființat o structură de economie socială, cu fonduri europene. Cooperativa Dianthus va oferi servicii de îngrijiri spații verzi la prețuri competitive, în același timp, integrând în muncă persoane care fac parte din grupuri sociale cu risc de marginalizare socială.

Proiectul care urmăreşte acest scop a fost lansat sub titlul “Social Economy 4 All”, iar Coopertiva socială care va integra în muncă persoane vulnerabile a fost lansată în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc în data de 11 iunie, în comuna Bratca, la sediul Primăriei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“ şi este implementat de Comuna Cornu Luncii, Suceava în calitate de Solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.

Proiectele de economie socială, deși avangardiste pentru România, reprezintă șansa de care aveau nevoie persoanele dezavantajate, în vederea formării profesionale şi încadrării în piaţa muncii, în structurile de economie socială. În prezent nu există în Romania un cadru legislativ general aplicabil, a conceptului de „economie sociala”. În statele membre ale Uniunii Europene acestea sunt reglementate şi funcţionează cu respectarea principiilor europene în diferite forme: fundaţii şi asociaţii fără scop patrimonial, societăţi cooperative, case de ajutor reciproc, dar şi forme specifice de organizare şi funcţionare, deosebit de relevante pentru atingerea de obiective specifice economiei sociale.

Cooperativa Dianthus este o structură de economie socială care își va desfășura activitatea în satul Damiș, comuna Bratca. Aceasta are ca domeniu de activitate amenajarea spațiilor verzi, de unde și numele aparte - Dianthus, din latinescul pentru Garofiță. Cooperativa va angaja pentru inceput un manager și doi specialiși, urmând să angajeze încă 46 de persoane pe durata implementarii proiectului. Parte dintre acestea vor face practică în cadrul cooperativei, altele vor participa la traininguri în străinatate, iar alții vor fi angajați ca personal necalificat, urmând să obțină certificare la locul de muncă. Cursurile la care participă grupul țintă sunt oferite gratuit pentru categoriile sociale defavorizate şi sunt acreditate de Agenţia Naţională de Calificări (ANC) a Ministerului Muncii. La finalul instruirii, persoanele din judetul Bihor care se vor înscrie și vor termina teoria și practica, vor obţine un certificat de calificare în domeniul "muncitor peisagist floricultor".

De la începerea proiectului și pana în luna iunie, au fost organizate sesiuni de informare, evaluare și consiliere profesională pentru persoanele din categorii supuse riscului de excluziune socială. Persoanele cu dizabilităţi, cei care trăiesc din venitul minim garantat, familiile cu peste 2 copii, familiile monoparentale, femeile sau persoanele de etnie rromă au avut o reală șansă de a-și lua viața în mâini și de a practica o meserie care să le asigure un trai decent. Astfel, aceste persoane nu vor mai fi strict asistate și susținute de statul român, ele vor susține la rândul lor economia locală.

Veți descoperi că economia socială sporește incluziunea pe piața muncii și susține economia comunităților rurale slab dezvoltate. În cadrul proiectului mamă, Social Economy 4 All, au fost selectate 300 de persoane care provin din categorii sociale vulnerabile. Prin consolidarea competențelor grupului țintă, a capacităților, cunoștințelor și stimei de sine, persoanele care aparțin claselor vulnerabile se vor autosusține, atât financiar, cât și social prin intermediul proiectului „Social Economy 4 All”. Proiectul „Social Economy 4 All”, POSDRU/173/6.1/S/148302 are ca obiectiv general crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorţiu profesionist transnaţional, care să conducă la promovarea unei societăţi europene incluzive şi coezive. Astfel vor fi create 24 de locuri de muncă (cu funcții de conducere: manageri, specialiști) prin dezvoltarea a 3 cooperative sociale, două în județul Suceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior și fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune și una în județul Bihor, cu activitate pentru întreținerea spațiilor verzi. Alte 138 de persoane vor fi incadrate ca angajați în cele trei structuri de economie socială.

Cât despre sustenabilitatea proiectului, Cooperativa Dianthus din jud. Bihor își va putea promova serviciile prin varii forme de diseminare. Potențialii clienți vor fi informaţi direct prin vizitarea unui spaţiu public central amenajat promoțional. Mai mult, va fi deschisă o platformă online unde vor fi descrise serviciile si echipamentele din dotare. Cooperativa Dianthus va fi promovată și prin intermediul firmei stradale aplicată la sediul SES (structură de economie socială), prin cele 3000 de broșuri distribuite către clienți cu ocazia serbării orașului Oradea și prin poștă pentru agenții economici, prin uniformele personalizate purtate de către angajați, prin șepcile personalizate și prin plasa personalizată cu care se va imprejmui de fiecare dată locul destinat amenajării. Mașina autoutilitară cu care vor lucra angajații cooperativei va fi personalizată cu logo-ul , moto-ul si numele structurii din care fac parte.

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și are o valoare totală de 4.900.943 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.802.924 lei, iar cofinanțarea este de 98.018 lei (2%). Aceste structuri de economie socială vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

Contând pe faptul că zilnic avem motive pentru a ne face existenţa utilă, am hotărât să dăm o șansă grupurilor vulnerabile. Munca nu înseamnă corvoadă, ci libertate, iar oricine crede că e condamnat la subzistență, învață că economia socială e mai mult decât pregătire pentru o viață mai bună, este însăși viața.

Înapoi sus