Calendar

 
 

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......35....din data ...15.06.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, Cod CPV: 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare, 30197110-0 Capse, 39263000-3 Articole de birou, 22852000-7 Dosare, 30192125-3 Carioca permanente, 22900000-9 Diverse imprimate, 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 30192121-5 Pixuri, 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/fax, 30199600-6 Separatoare pentru papetarie“Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, Cod CPV: 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare, 30197110-0 Capse, 39263000-3 Articole de birou, 22852000-7 Dosare, 30192125-3 Carioca permanente, 22900000-9 Diverse imprimate, 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 30192121-5 Pixuri, 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/fax, 30199600-6 Separatoare pentru papetarie.

 1. Obiectul contractului: “Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire direct”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 2580,65 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

Înapoi sus