Tipărire

29 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ – Rezultate finale proiect „Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302

Comuna Cornu Luncii, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea, Asociația KULT-ART și Die Querdenker Austria, a implementat, în perioada 15 ianuarie – 31 decembrie 2015, proiectul „Social Economy 4 All” - POSDRU/173/6.1/S/148302, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.
Ca obiectiv general, Social Economy 4 All a urmărit crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest ale României, prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorțiu profesionist transnational, care să conducă la promovarea unei societăți europene incluzive și coezive.
Au fost înființate 3 SES-uri (Structuri de Economie Socială): Cooperativa Socială „Lemn Terapy” Societate Cooperativă, Sasca Mică, Suceava, care realizează mobilier de exterior, “KULT-ART Fusion” Societate Cooperativă, Dărmănești, Suceava, care realizează obiecte din sticlă prin fuziune și Cooperativa Socială „Dianthus” Societate Cooperativă, Bratca, Bihor, care are ca obiect de activitate peisagism și întreținerea spațiilor verzi. Aceste SES-uri sprijină accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile care urmează o perioadă de formare prin ucenicie la locul de muncă: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

Descarcă întreg comunicatul de aici.