Calendar

 

Ultimele Noutăți

Green Days Oradea

Green Days Oradea

ECOTOP Oradea te invită sa participi la Green Days. Ai fost asaltat în ultima vreme de tot...

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge este un concurs interșcolar cu tema protecția naturii a cărui primă ediție a fost...

Junior Ranger 2018

Junior Ranger 2018

Am ajuns la a cincea ediție a taberelor ”Junior Ranger”de la Damiș. Cu un grup de 16 ”experți” în...

PerPedes 2018

PerPedes 2018

Ediţia a -18-a a concursului PerPedes, organizat de către colegii noştrii de la Albamont a avut...

 • Green Days Oradea

  Green Days Oradea

 • Ecochallenge 2019 - rezultate

  Ecochallenge 2019 - rezultate

 • Junior Ranger 2018

  Junior Ranger 2018

 • PerPedes 2018

  PerPedes 2018

 

Proiecte

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......124....din data ...03.09.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI AGENTII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “Servicii inchiriere echipament IT si de birou” Cod CPV 30191000-4 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: “Servicii inchiriere echipament IT si de birou”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 16.854,84 lei, exclusiv T.V.A, respectiv 4.815,67 lei pe luna pe o perioada de 3,5 luni.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......114....din data ...25.08.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de achizitie având ca obiect: ,, Materii prime si materiale”derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”,Cod CPV: 03100000-2 Produse agricole si horticole, 03111000-2 Seminte, 14310000-7 Ingrasaminte minerale, 09112200-9 Turba, Folie gradinarit agrotextil, Scoarta decorativa.

 1. Obiectul contractului: “ Materii prime si materiale” derulare proiect
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 47.580,65 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......65....din data ...30.07.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Toti operatorii interesati

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “ Servicii marketing” COD CPV:79000000-4 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: ,, Servicii marketing
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire direct”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda: b)
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda: d)
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 13.145,16 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOACIALA DIANTHUS
SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare
.......48......./........30.07.2015...........

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Contractului de furnizare având ca obiect: ,,Amenajare spatii SES 3” Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. 2);

 1. Obiectul contractului: "Amenajare spatii SES 2”.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 42.580,65 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

  Descarcă întreg anunţul de aici.

  Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......58....din data ...30.07.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Toti operatorii interesati

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect:
,, Realizare materiale de promovare” Cod CPV: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: ,,Realizare materiale de promovare”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. 4.Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
    Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 37.077,42 lei, exclusiv T.V.A.
    Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

Banii europeni destinaţi înfiinţării de noi locuri de muncă pentru persoanele dezavatajate, în cadrul aşa-numitelor structuri de economie socială, au ajuns și în județul Bihor. Asociaţia ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea a înființat o structură de economie socială, cu fonduri europene. Cooperativa Dianthus va oferi servicii de îngrijiri spații verzi la prețuri competitive, în același timp, integrând în muncă persoane care fac parte din grupuri sociale cu risc de marginalizare socială.

Proiectul care urmăreşte acest scop a fost lansat sub titlul “Social Economy 4 All”, iar Coopertiva socială care va integra în muncă persoane vulnerabile a fost lansată în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc în data de 11 iunie, în comuna Bratca, la sediul Primăriei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“ şi este implementat de Comuna Cornu Luncii, Suceava în calitate de Solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......35....din data ...15.06.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, Cod CPV: 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare, 30197110-0 Capse, 39263000-3 Articole de birou, 22852000-7 Dosare, 30192125-3 Carioca permanente, 22900000-9 Diverse imprimate, 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 30192121-5 Pixuri, 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/fax, 30199600-6 Separatoare pentru papetarie“Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, Cod CPV: 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare, 30197110-0 Capse, 39263000-3 Articole de birou, 22852000-7 Dosare, 30192125-3 Carioca permanente, 22900000-9 Diverse imprimate, 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 30192121-5 Pixuri, 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/fax, 30199600-6 Separatoare pentru papetarie.

 1. Obiectul contractului: “Materiale consumabile necesare activitatilor de administrare si contabilitate
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire direct”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 2580,65 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare....18......din data ...26.05.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: ,, Servicii realizare website”, Cod CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: ,,Servicii realizare website”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 2741.94 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare......22....din data ...26.05.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: “Echipamente si revizie echipamente” derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”, 1. Cod CPV: 092111000-2 Uleiuri pentru motoare, 39241100-4 Cutite, 42113172-0 Lame, 19440000-2 Fire sau ate sintetice, 09221100-5 Vaselina, 39224210-3 Pensule pentru zugravit interior , 44512700-9 Pile sau raspele, 14520000-2 Pietre pretioase si semipretioase, piatra ponce, smirghel, abrazivi naturali, alte minerale si metale pretioase, 03419100-1 Produse din cherestea, 18141000-9 Manusi de lucru, 16100000-6 Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului, 16130000-5 Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat, 16311000-8 Masini de tuns iarba, 16311100-9 Masini de tuns iarba pentru peluze, parcuri si terenuri de sport, 16310000-1 Cositoare, 18143000-3 Echipamente de protective, 16160000-4 Diverse echipamente de gradinarit, 43313000-0 Pluguri si turbine pentru zapada, 43811000-1 Masini de slefuit, 71630000-3 Servicii de inspectie si testare tehnica.

 1. Obiectul contractului: “Echipamente si revizie”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 91.172,58 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

COOPERATIVA SOCIALA DIANTHUS SOCIETATE COOPERATIVA
Nr. Inregistrare....9......din data ...22.05.2015......

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de prestare având ca obiect: ,,Servicii contabilitate” Cod CPV: 79211000-6 Servicii de contabilitate (Rev.2);

 1. Obiectul contractului: ,,Servicii contabilitate”
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 5.161,29 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.

FUNDATIA PT. CULTURA SI EDUCATIE

         ECOLOGISTA ECOTOP

Nr. Inregistrare ....47/18.05.2015.....

APROBAT,

Presedinte,

MIRCESCU Eleonora

APROBAT,

Coordonator proiect,

MIRCESCU Eleonora

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect: : ,,Consumabile derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302” Cod CPV 30197220-4 Agrafe de birou (Rev.2), 30197120-3 Tinte (Rev. 2), 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev. 2), 30192000-1 Accesorii de birou (Rev. 2), 22816300-6 Post-it (Rev. 2), 30197320-5 Capsatoare (Rev. 2), 30197110-0 Capse (Rev. 2), 30197330-8 Perforatoare (Rev. 2), 39263000-3 Articole de birou (Rev. 2), 30192130-1 Creioane (Rev. 2), 30192160-0 Corectoare (Rev. 2), 22852000-7 Dosare (Rev. 2), 30192125-3 Carioca permanente (Rev. 2), 39241200-5 Foarfece (Rev. 2), 22900000-9 Diverse imprimate (Rev. 2), 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare (Rev. 2), 30192920-6 Lichid corector (Rev. 2), 30192121-5 Pixuri (Rev. 2), 30199230-1 Plicuri (Rev. 2), 39292500-0 Rigle (Rev. 2), 39541140-9 Sfori (Rev. 2), 30193200-0 Tavite sau organizatoare de birou (Rev. 2), 30191130-4 Clipboarduri (Rev. 2), 30237380-6 CD-ROM (Rev. 2), 30192800-9 Etichete autocolante (Rev. 2), 30197621-5 Bloc de hârtie pentru flipchart (Rev. 2), 30234600-4 Memorie flash (Rev. 2), 30192170-3 Panouri de afisare (Rev. 2), 30199600-6 Separatoare pentru papetarie (Rev. 2), 30213500-0 Computere de buzunar (Rev. 2)

 1. Obiectul contractului: ,,Consumabile derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 8.709,68 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Descarcă întreg anunţul de aici.

Înapoi sus