Calendar

 

Ultimele Noutăți

Green Days Oradea

Green Days Oradea

ECOTOP Oradea te invită sa participi la Green Days. Ai fost asaltat în ultima vreme de tot...

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge este un concurs interșcolar cu tema protecția naturii a cărui primă ediție a fost...

Junior Ranger 2018

Junior Ranger 2018

Am ajuns la a cincea ediție a taberelor ”Junior Ranger”de la Damiș. Cu un grup de 16 ”experți” în...

PerPedes 2018

PerPedes 2018

Ediţia a -18-a a concursului PerPedes, organizat de către colegii noştrii de la Albamont a avut...

 • Green Days Oradea

  Green Days Oradea

 • Ecochallenge 2019 - rezultate

  Ecochallenge 2019 - rezultate

 • Junior Ranger 2018

  Junior Ranger 2018

 • PerPedes 2018

  PerPedes 2018

 

Proiecte

PARTENER 2 FUNDATIA PT. CULTURA SI EDUCATIE

         ECOLOGISTA ECOTOP

Nr. Inregistrare 40 / 11.05.2015

APROBAT,

Presedinte,

MIRCESCU Eleonora

APROBAT,

Coordonator proiect,

MIRCESCU Eleonora

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect: : ,,Echipamnete IT derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302” Cod CPV 30213100-6 Computere portabile, 32223000-2 Aparate de transmisie video, 30195920-7 Table magnetice, 33141624-0 Truse de administrare, 30232110-8 Imprimante laser.

 1. Obiectul contractului: ,,Echipamente IT derulare proiect: Social Economy 4 All POSDRU/173/6.1/S/148302”.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302, venituri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
  1. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
   • Descrierea serviciilor prestate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
  2. Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
   • Formularul de oferta – Formular nr. 14
   • Centralizator financiar
   Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 10.806,45 lei, exclusiv T.V.A.
   Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.
  3. Documentele de calificare
   • Declaraţie privind eligibilitatea în conformitate cu prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 10

Descarcă întreg anunţul de aici.

Oradea, 05.05.2015

În data de 30 aprilie 2015, începand cu orele 11.00 a avut loc în sala de conferinţe a hotelului Anthimos, Com. Sânmartin, Baile Felix, Cordău 1C, Bihor, DC 64, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Social Economy 4 All”, POSDRU/173/6.1/S/148302.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“ şi este implementat de Comuna Cornu Luncii, în calitate de Solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile nord est şi nord vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorţiu profesionist transnaţional care să conducă la promovarea unei societăţi europene incluzive şi coezive. Astfel vor fi create 24 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 3 cooperative sociale, două în județul Sceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior și fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune și una în județul Bihor cu activitate pentru întreținerea spațiilor verzi. Aceste structuri de economie socială vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.
De asemenea în cadrul acestui proiect se vor organiza sesiuni de formare profesională pentru profesioniști în domeniul antreprenoriatului social, consiliere vocațională și formarea de instructori pentru instruirea la locul de muncă, cât și sesiuni de instruire destinate grupului țintă în domenii precum tâmplărie, îngrijire spații verzi și prelucrarea sticlei.
Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și are o valoare totală de 4.900.943 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.802.924 lei iar contribuţia proprie este de 98.018 lei.
La evenimentul de lansare al proiectului vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-mediei, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.
Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile proiectului puteți să ne contactați prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0744/472090, sau direct la sediul Fundaţiei ECOTOP, str. Aurel Lazăr nr.4, Oradea, județul Bihor, persoană de contact Eleonora Mircescu, coordonator de proiect.

Descarca comunicatul de presă in format pdf de aici.

Începând cu data de 14.01.2015 Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP Oradea implementează, în calitate de partener alături de comuna Cornu Luncii din judeţul Suceava, în calitate de solicitant și de organizaţiile: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociatia KULT-ART si Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria, un nou proiect denumit „Social Economy 4 All”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Obiectivul proiectului este crearea unui model integrat, pentru sprijinirea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile nord est şi nord vest ale României, prin dezvoltarea unor structuri de economie socială care să conducă la promovarea unei societăţi europene inclusive şi coezive.

În cadrul acestui proiect se vor organiza sesiuni de formare profesională cu instruire la locul de muncă pentru categoriile sociale supuse riscului de excluziune socială, în special persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei , persoane de etnie rromă.

Cursurile sunt oferite gratuit pentru categoriile sociale enumerate mai sus şi sunt acreditate de Agenţia Naţională de Calificări (ANC) a Ministerului Muncii. La finalul instruirii persoanele din judetul Bihor care se vor inscrie si vor termina cursul vor obţine un certificat de calificare în domeniul "muncitor peisagist floricultor".

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acest proiect si cum puteti beneficia de aceste cursuri gratuite vă rugăm să luaţi legătura cu noi la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau, la telefon 0359/425590 sau sa vizitati pagina web a proiectului: www.socialeconomy4all.ro

Suceava, 11 Martie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 12 martie 2015, începand cu orele 11.00 va avea loc în cadrul Palatului Administrativ/ Consiliul Judeţean Suceava, în Sala Bucovina, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Social Economy 4 All”,  POSDRU/173/6.1/S/148302.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“ şi este implementat de Comuna Cornu Luncii, în calitate de Solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,  Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.
Obiectivul general al proiectului constă în crearea  unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile nord est şi nord vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorţiu profesionist transnaţional care să conducă la promovarea unei societăţi europene incluzive şi coezive. Astfel vor fi create 24 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 3 cooperative sociale, două în județul Sceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior și fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune și una în județul Bihor cu activitate pentru întreținerea spațiilor verzi. Aceste  structuri de economie socială vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie rromă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.
De asemenea în cadrul acestui proiect se vor organiza sesiuni de formare profesională pentru profesioniști în domeniul antreprenoriatului social, consiliere vocațională și formarea de instructori pentru instruirea la locul de muncă, cât și sesiuni de instruire destinate grupului țintă în domenii precum tâmplărie, îngrijire spații verzi și prelucrarea sticlei.
Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și are o valoare totală de 4.900.943 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile  este de 4.802.924 lei iar contribuţia proprie este de 98.018 lei.
La evenimentul de lansare al proiectului vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-mediei, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.
Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile proiectului puteți să ne contactați prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0744472090, sau direct la sediul Solicitantului, Comuna Cornu Luncii, str. Primăriei, nr. 51, județul Suceava, persoană de contact  Niculina Doina Daneliuc, managerul de proiect.

Descarcă comunicatul de aici.

Începând cu data de 30.09.2017 proiectul Săcueni – Natură și comunitate , finanțat de Fundația pentru parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România, în cadrul programului Spații verzi, componenta arii naturale protejate, s-a încheiat.

Proiectul cu valoarea totală de  28.842,00 lei, din care finanțarea reprezintă suma de 19920,00 lei, s-a derulat  în perioada 01.05.2017 – 30.09.2017 și a avut ca scop valorizarea durabilă a capitalului natural al sitului Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, prin activităţi de promovare, activităţi educaţionale şi activităţi de implicare a comunităţii locale.

Prima activitate din proiect a avut loc în data de 13.05 – concursul interșcolar pe teme de mediu , ECOCHALLENGE.

Concursul a avut loc la Săcueni. Au participat 18 echipe de câte 4 elevi de gimnaziu, însoțiți de câte un profesor coordonator, 9 echipe din Săcueni, 10 din Oradea, Cefa, Inand. Elevii au avut de rezolvat un chestionar teoretic și mai multe probe practice.

Concursul a făcut parte din seria activităților educaționale pe care ECOTOP le-a derulat în Situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, care se află în custodia ECOTOP din iulie 2016.

Au avut loc 16 activități sub genericul ”Școala pădurii”, pe parcursul celor 5 luni ale derulării activităților proiectului, cu participarea a peste 300 de elevi din Săcueni, și satele adiacente, și două școli din Oradea – școala Nicolae Balcescu și Liceul teoretic Friedrich Schiller.

A fost amenajat un traseu tematic de vizitare a rezervației de stârci de lângă Lacul Olosig, fiind amplasate patru panouri cu prezentarea biodiversității din areal, pe o distanță de cca 1,4km.

A fost degajat de vegetație traseul de vizitare al Rezervației Lacul Cicoș și revopsite marcajele de delimitare ale rezervației.

Proiectul "Natura2000 - formare pentru tineri, promovare pentru ariile protejate" finantat de Consiliul Judetean Bihor, a avut ca scop îmbunătățirea vizibilității și a implicării tinerilor în cunoașterea și promovarea siturilor Natura2000 Betfia, Săcueni și Muntele Șes.

Din totalul sumei solicitate pentru organizarea cursurilor de formare profesională și publicarea de materiale de promovare – 99100 lei, a fost aprobată spre finanțare suma de 10000lei, suficientă doar pentru publicara materialelor de promovare. A fost tipărită broșura de prezentare a ariei protejate ROSCI0220 Săcueni

La ora actuală sunt în curs de elaborare broșurile bilingve de prezentare a ariilor protejate ROSCI0008 Betfia și ROSCO322 Muntele Șes.

Începând din luna noiembrie ECOTOP se va muta în noul sediu de pe strada Graurilor nr 5, unde va fi și sediul administrației sitului Natura 2000 Muntele Șes.

sacueni-01
sacueni-02
sacueni-03
sacueni-04
sacueni-05
sacueni-06
sacueni-07

Ecochallenge 2017

Deja tradiţionalul concurs pe teme de educaţie ecologică şi protecţia mediului destinat elevilor de gimnaziu, organizat de către Ecotop, a avut loc anul acesta la Săcueni, ca activitate în cadrul proiectului "Săcueni - Natură şi comunitate", finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România în cadrul programului "Spaţii verzi", componenta "Arii naturale protejate".
Au participat 90 de elevi din Oradea şi Săcueni, grupaţi în echipaje reprezentând şase şcoli (Liceul Teoretic "Petöfi Sándor" Săcueni, Liceul Teoretic German "F.Schiller" Oradea, Şcoala gimnazială nr.1 Cefa, Şcoala gimnazială nr.2 Inand, Liceul Tehnologic Sanitar "V.Voiculescu" Oradea, Şcoala gimnazială "Octavian Goga" Oradea). Gazda concursului, Liceul Teoretic "Petöfi Sándor" Săcueni (mulţumim domnului prof.Cservid Levente pentru implicare şi sprijin!), a pus la dispoziţia concurenţilor sălile de clasă şi parcul din apropiere, unde, forţaţi şi de ploaia ameninţătoare, concurenţii s-au intrecut in mai multe probe practice si teoretice timp de 4 ore.
În final, câştigători au fost membrii echipajului GEKKOSZ de la Liceul "Petöfi Sándor" Săcueni (Vigh Szabolcs, Marinkás Krisztian, Létai Gergő, Elekes Kristóf, toţi clasa a VIII-a, căpitan nejucător prof. Botos Botond), urmaţi foarte aproape de echipajele ECO (Liceul Teoretic German "F.Schiller", Enache Dominique, Veres Anett, Gere Jozsef, Kasziba David, toţi clasa a VIII-a, căpitan nejucător prof.Petruc Sandra) şi FÖLDANYÁK (Bucătariu Alexandra, Merca Sebastian, Vidican Eva, Végh László, toţi clasa a VII-a, căpitan nejucător prof.Borsos Maria).

Fotografiile sunt realizate de: Eleonora Mircescu, George Togor, Adelina Nan.

Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...
Ecochallenge 20...

Începând cu data de 01.05.2017 ECOTOP Oradea derulează proiectul „Săcueni – Natură şi comunitate” , finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România, în cadrul programului „Spaţii verzi”, componenta”Arii naturale protejate”.
Proiectul cu valoarea totală de 28.842,00 lei, din care finanţarea reprezintă suma de 19920,00 lei, se va derula în perioada 01.05.2017 – 30.09.2017 şi are ca scop valorizarea durabilă a capitalului natural al sitului Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, prin activităţi de promovare, activităţi educaţionale şi activităţi de implicare a comunităţii locale.
Prima activitate din proiect a avut loc în data de 13.05 – concursul interşcolar pe teme de mediu – ECOCHALLENGE.
Concursul a avut loc la Săcueni. Au participat 18 echipe de câte 4 elevi de gimnaziu, însoţiţi de câte un profesor coordonator - 9 echipe din Săcueni, 10 din Oradea. Elevii au avut de rezolvat un chestionar teoretic şi mai multe probe practice, de aptitudini şi îndemânare.
Premiul I a fost câştigat de echipa Gekkosz de la Liceul Teoretic „Petöfi Sándor” Săcueni, premiul II a revenit echipei ECO de la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea, iar premiul III a revenit echipei Földanya de la Liceul Teoretic „Petöfi Sándor” Săcueni.
Concursul a făcut parte din seria activităţilor educaţionale pe care ECOTOP le va derula în Situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, care se află în custodia ECOTOP din iulie 2016.
În cadrul proiectului, vor mai fi organizate activităţi educaţionale şi de cunoaştere a ariilor protejate Lacul Cicoş şi Săcueni – Zilele rezervaţiei naturale Lacul Cicoş, Şcoala pădurii. De asemenea, vor fi realizate: o potecă tematică despre cea mai mare colonie de stârci cenuşii din partea nordică a judeţului Bihor şi o serie de publicaţii despre ariile protejate.

Tot din iulie 2016 ECOTOP deţine şi custodia Sitului Natura2000 ROSCI0008 Betfia, împreună cu rezervaţia paleontologică Dealul Şomleu. Pentru Situl Natura2000 Săcueni ECOTOP va trebui să elaboreze planul de mnagement în următorii doi ani. Situl Betfia are plan de management şi regulament de funcţionare, organizaţia noastră având sarcina să implementeze măsurile de conservare prevăzute în acestea.

Începând cu luna aprilie a acestui an ECOTOP în parteneriat cu Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius a primit în administrare situl Natura 2000 ROSCI0322 „Muntele Şes”, împreună cu ariile protejate 2.185 “Gruiul Pietrii”, 2.189 “Punctul fosilifer din Valea Lionii-Peştiş” , 2.691 “Mlaştina de la Iaz”, 2.192. Locul Fosilifer de la Corniţel, 2.690. Rezervaţia Peisagistică Tusa–Barcău (doar suprafaţa care se suprapune cu ROSCI0322 “Muntele Şes”).
Pentru administrarea acestei arii naturale protejate cel două organizaţii au sarcina de a constitui în decurs de 6 luni o structură de administrare cu personalitate juridică. Aceasta va fi responsabilă cu ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în contractul de administrare, semnat cu Ministerul Mediului.

Junior Ranger 2018Am ajuns la a cincea ediție a taberelor ”Junior Ranger”de la Damiș.
Cu un grup de 16 ”experți” în broaște și alți amfibieni, am ajuns la Damiș. Ideea taberei era de a compara amfibienii din situl Natura2000 Betfia cu cei din Pădurea Craiului.
Ne-am deplasat cu arme și bagaje la Damiș, unde tinerii rangeri și-au instalat corturile în livada Centrului de Resurse Casa Craiului.

În prima zi am făcut o mică excursie de recunoaștere prin împrejurimi și am discutat programul zilelor următoare.
Cel mai mare succes a avut programul cu construirea adăpostului în pădure și dormitul sub cerul liber.

Dar am avut și trei excursii frumoase.

În Ponoraș am ajuns a patra zi, ca să constatăm ca nu prea curge apa în vale , și evident a trebuit să căutăm destul de mult după amfibieni. În schimb participanții au avut ocazia să intre într-o mică peșteră, de fapt un ponor cu tavanul prăbușit, așa că am facut și puțină carstologie.

Pe Valea Brătcuței a mers toată trupa, sub conducerea voluntarilor ECOTOP, care au rămas fără mâncare – au mâncat-o pe toată copiii.

Concluzia ieșirilor a fost că am găsit aceleași specii de amfibieni ca la Betfia.
Și ca să mai facem și altceva, nu numai studiul amfibienilor am construit cinci adăposturi pentru lilieci, pe care le-am montat pe șură.

Bineințeles, fiecare seară s-a încheiat cu foc de taără și cântece de munte.

Cele șapte zile au trecut foarte repede și la festivitatea de înmânare a diplomlor întrebarea pe care ne-au pus-o toți a fost : "De ce nu faceți tabără de două săptămâni?"

Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...
Junior Ranger 2...

Tabără realizată în cadrul proiectului ”Outdoor Academy”. Proiect finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

JR 2018

Dacă îţi pasă de natură hai cu noi!
Vei avea ocazia să descoperi viaţa sălbatică din pădurile munţilor noştri şi vei înţelege ce înseamnă o arie protejată.
Devenind Junior ranger vei avea privilegiul de a te implica în activităţile de protecţie, vei câştiga experienţă muncind într-o arie protejată, vei acumula cunoştinţe în mod distractiv.
Îți vei petrece timpul liber în mod deosebit, împreună cu prietenii.

Fii tot timpul dornic de acţiune!
Îndrăzneşte să descoperi!

Tabăra Junior Ranger Damiş 2018
Categorie de vârstă: 10 – 14 ani
Perioada: 13 – 19 august 2018
Locaţia: Damiş, comuna Bratca
Persoana de contact: Mircescu Eleonora, președinte ECOTOP Oradea,
- TEL: 0740950793

Descarcă regulamentul taberei de aici.

Descarcă programul taberei de aici.

Activitate realizată în cadrul proiectului ”Outdoor Academy”. Proiect finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

Situl Natura2000 ROSCI0008 Betfia

Ziua ariei protejate a debutat cu o serie de prezentări ținute la Școala gimnazială ”Floare de Lotus” din Sânmartin.

Prima prezentare a fost cea a specialiștilor de la Muzeul Țării Crișurilor. Muzeul a fost custodele ariei protejate înaintea ECOTOP și a derulat o serie de activități legate de conservarea speciilor protejate din sit. Doamna geolog Erika Posmoșanu i-a încântat pe elevi cu prezentarea generală a sitului, a faunei și florei protejate , dar și a problemelor legate de conservare în sit.

A urmat prezentarea legată de populația de lilieci din Avenul Betfia, susținută de specialistul CCCL Cluj, Bücs Szilárd.

Ziua s-a încheiat cu o ieșire în sit, la care au participat cca 30 de persoane, elevi, profesori și părinți. A fost vizitat unul dintre punctele fosilifere din Rezervația Paleontologică, unde a fost prezentată importanța din punct de vedere geologic a faunei fosile descrise din zonă.

După lăsarea întunericului cei prezenți au avut ocazia să asiste la spectacolul oferit de ieșirea din aven a sute de lilieci porniți să se hrănească.

betfia-01
betfia-02
betfia-03
betfia-04
betfia-05
betfia-06
betfia-07
betfia-08
betfia-09
betfia-10
betfia-11
betfia-12
betfia-13

Începând cu data de 01.04.2018 ECOTOP Oradea derulează proiectul Outdoor Academy – Educație și conștientizare în situl Natura2000 ROSCI0008 Betfia, finanțat de Fundația pentru parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România, în cadrul programului Spații verzi, componenta arii naturale protejate.

Proiectul cu valoarea totală de  25574,00 lei, din care finanțarea reprezintă suma de 19620,00 lei, se va derula în perioada 01.04.2018 – 31.08.2018 și are ca scop valorizarea durabilă a capitalului natural al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia, prin implicarea comunității locale în  activităţi educaţionale şi  promovare a potențialului natural

Activitățile proiectului sunt concentrate pe activități educaționale întreprinse în școlile partenere – Școala gimnazială Floare de Lotus Sînmartin și Liceul Teoretic German Friedrich Schiller – atât activități indoor, de prezentare a sitului și a importanței acestuia cât și activități outdoor în sit, legate de monitorizarea populației de amfibieni și reptile, a populației de lilieci din Avenul Betfia, activități derulate cu sprijinul partenerilor de la Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor.

În cadrul proiectului va fi amenajată o potecă de vizitare turistică, marcată prin panouri cu prezentarea valorilor care sunt protejate și panouri cu imaginilke și denumirea speciior de plante și animale protejate în sit.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Implicarea unui număr de 250 de membri ai comunităților locale Oradea și Sânmartin în managementul ariei protejate prin acțiuni educaționale interactive pe parcursul derulării proiectului.
 2. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi implicare a peste 500 de membri ai comunităţilor locale cu privire la conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia
 3. Creşterea vizibilităţii valorilor naturale din arealul sitului ROSCI0008 Betfia prin amenajarea unei poteci tematice, amplasarea de panori informative şi organizarea „Zilei Ariei protejate”.

Înapoi sus