Calendar

 

Ultimele Noutăți

Green Days Oradea

Green Days Oradea

ECOTOP Oradea te invită sa participi la Green Days. Ai fost asaltat în ultima vreme de tot...

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge 2019 - rezultate

Ecochallenge este un concurs interșcolar cu tema protecția naturii a cărui primă ediție a fost...

Junior Ranger 2018

Junior Ranger 2018

Am ajuns la a cincea ediție a taberelor ”Junior Ranger”de la Damiș. Cu un grup de 16 ”experți” în...

PerPedes 2018

PerPedes 2018

Ediţia a -18-a a concursului PerPedes, organizat de către colegii noştrii de la Albamont a avut...

 • Green Days Oradea

  Green Days Oradea

 • Ecochallenge 2019 - rezultate

  Ecochallenge 2019 - rezultate

 • Junior Ranger 2018

  Junior Ranger 2018

 • PerPedes 2018

  PerPedes 2018

 

Sit Natura 2000

Film de prezentare a arie naturale protejate Săcueni, realizat in cadrul proiectului Conservarea Biodiversității în Situl Natura 2000 ROSCI 0220 Săcueni și Aria Naturală Protejată 2184 Lacul CIcoș, cod SMIS 119008, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Descarcă comunicatul de presă de aici.

FEDERAȚIA COALIȚIA NATURA 2000 ROMÂNIA

Nr. ieșire 38 /20.07.2018 Nr. înregistrare destinatar ……../……./………….

 

Către: mass-media

În atenția redactorilor-șefi

 

Comunicat de presă

Cenzură și aservire pentru experții care protejează natura!

 

Brașov, 20 iulie 2018. Coaliția Natura 2000 privește cu îngrijorare decizia Guvernului României de a înlătura rangerii, biologii, ecologii și silvicultorii din managementul ariilor naturale protejate. La inițiativa Ministerului Mediului, Guvernul a votat joi, printr-o ordonanță de urgență, modificarea cadrului legislative al ariilor protejate*, eliminând organizațiile non-guvernamentale din lista entităților care au grijă de natură. Deși este legală, decizia a fost luată „pe repede înainte”, fără o consultare prealabilă, fără ca autoritățile centrale să poată justifica natura urgenței.

Purtătorul de cuvânt a Guvernului a declarat ulterior că „foarte mulți custozi au creat probleme în realizarea proiectelor de infrastructură”, însă justificarea nu este susținută de date. În mod discreționar, RNP Romsilva va rămâne administrator în ciuda conflictelor de interese privind exploatarea în parcuri naționale. „Într-o democrație matură, această decizie ar fi produs bucurie, arătând că statul dorește să își asume protecția naturii. În România zilelor noastre însă, această decizie trădează cenzurarea sau/și înlăturarea experților independenți care au supravegheat timp de 18 ani pentru ca natura să nu fie distrusă. Adevărul este că organizațiile non-profit și non-politice de mediu au adus în atenția presei și publicului larg cazuri precum Roșia Montană, Râul Alb sau Defileul Jiului”, a declarat Liviu Cioineag, directorul executiv al Federației Coaliția Natura 2000. Numai în ultimii 5 ani, Coaliția Natura 2000 România a documentat peste 50 de cazuri de încălcare a legislației ariilor protejate, în care funcționari din structurile statului au „facilitat” avizarea proiectelor cu impact.

Odată cu preluarea ariilor protejate de la ONG-uri, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate va monopoliza și „avizul custodelui”, un filtru birocratic care făcea diferența între proiectele prietenoase cu mediul și cele distructive. Acest aviz va fi eliberat dintr-un birou lipsit de expertiză în biodiversitate, existând riscul de a fi redactat după considerente politice și nu de mediu. Astfel, Guvernul scoate de la masa discuțiilor administratorii independenți, care veghează ca dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică în ansamblu în țara noastră să se facă asigurând în același timp condiții de viață de calitate pentru oameni.

Ariile protejate sunt esențiale pentru o dezvoltare durabilă a comunităților rurale. Pierderile de mediu și schimbările climatice ne afectează pe toți indiferent de opiniile politice, vârstă, venituri sau categorie socială.

Coaliția Natura 2000 face apel pentru menținerea actualului sistem de management și își oferă sprijinul până când ANANP va avea capacitatea tehnică de a proteja natura.

Brașov, 20 iulie 2018 Federația Coaliția Natura 2000

 

Informații de background:

Despre sistemul de management al ariilor protejate din România:

Noul act normativ de tip ordonanță de urgență a eliminat sintagma de „custode” al unei arii protejate, care încă din anii 50-60 era folosită de către Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii.

De 11 ani încoace, termenul de custode este un termen consacrat pentru persoanele juridice care au în grijă, cu mai multe responsabilități decât drepturi conferite de cadrul legal, anumite categorii de arii naturale protejate.

În acest moment, în România există in total 985 de arii naturale, dintre care mai puțin de jumătate sunt administrate. Cei 166 de custozi si administratori au grijă de monumente ale naturii, rezervații naturale, rezervații științifice sau mai recent situri din Rețeaua ecologică de interes european Natura 2000.

Fără a beneficia până în prezent de suport financiar din partea Autorității Publice Centrale care răspunde de Arii Naturale Protejate, respectiv din partea Ministerului Mediului și Agenției pentru Administrarea Ariilor Naturale Protejate, din fonduri proprii, din venituri generate de turism și alte surse private, organizațiile care au dobândit calitatea de custode administrează și păstrează pentru generațiile viitoare 264 arii naturale protejate, care acoperă circa 1,6 milioane de hectare din suprafața României.

Între aceștia, 62 de custozi sunt înființați în baza O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și au statut juridic de organizații non-guvernamentale. Numai Federația Coaliția Natura 2000, care administrează 10% din totalul ariilor naturale protejate din România, implică în conservarea naturii un număr de peste 400 de angajați, în marea majoritate tineri.

Pe lângă activitățile de protejare a capitalului natural, custozii de arii naturale protejate au inventariat și monitorizat cele mai valoroase elemente ale capitalului natural din ariile naturale protejate, au elaborat măsurile strict necesare pentru păstrarea acestui capital natural inestimabil în cadrul planurilor de management realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și desfășoară acțiuni de educație de mediu de importanță națională și europeană.

Ținta asumată de către România privind elaborarea acestor măsuri de conservare și planuri de management a fost parțial atinsă de Ministerul Mediului cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale în principal și nu prin forțele proprii Ministerului sau A.N.A.N.P.. Organizațiile nonguvernamentale au sprijinit constant și sprijină Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Gărzile de Mediu în activitățile din domeniul Ariilor Naturale Protejate.

Și nu în ultimul rând, organizațiile nonguvernamentale au făcut posibil ca milioane de vizitatori să poate să-și petreacă timpul liber în zone naturale, susținând astfel antreprenori din comunitățile locale.

Pentru o mai bună informare, vă rugăm să ne contactați la nr de telefon: 0725/963009 – Liviu Cioineag.

 

Despre Federație

Coaliția Natura 2000 apără interesele naturii de aproape 15 ani, fiind cea mai mare federație din sectorul de mediu. Am fost creați pentru a supraveghea respectarea cadrului legal din sectorul conservării biodversității și pentru a lupta împotriva abuzurilor comise în arii protejate. Punem în valoare expertiza și experiența a 20 de organizații de mediu, care activează în diferite domenii: policy și adovocacy, educație, cercetare, conștientizare. Am devenit principalul partener de dialog pentru Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor pe linie de biodivesitate, dar și coordonator din partea Comisiei Europene în România în ceea ce privește implementarea Directivelor Habitate și Păsări. În 2017, membrii federației administrau împreună 10% din suprafața ariilor natural protejate din România.

 

Situl ROSCI0220 „Săcuieni” a fost propus ca sit de importanţă comunitară (SCI) în iulie 2007 şi confirmat ca SCI în decembrie 2008.

Teritoriul aferent sitului a fost declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România). Suprafaţa sitului este de 733 ha, conform Formularului Standard versiunea 2011 (http://natura2000.mmediu.ro/site/124/rosci0220.html), fiind actualizat la 741 ha, conform Formularului Standard versiunea 2016.

Situl Natura2000 ROSCI0220 Săcuieni include rezervaţia naturală de interes naţional 2.184 Lacul Cicoş, situată în partea nordică a sitului. Suprafaţa ocupată de rezervaţia naturală este de 10 ha.

Lacul Cicoş a fost declarat arie protejată prin Decizia nr. 22/1991, reconfirmată prin HCJ nr. 19/1995; rezervaţie naturală mixtă, de interes naţional, prin Legea nr. 5/2000. Este ocrotită şi Rezervatia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, singura colonie de stârci care a mai rămas după regularizarea Văii Ierului - Avizul CMN - Academia Română nr. 812/CJ/08.08.2005.

Descarcă Cerere de eliberare a avizului custodelui ROSCI0220 Săcueni de aici.

 

Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia cu o suprafaţă de 1748 ha, este o arie de importanță comunitară, înfiinţată în baza Ordinului nr.1964/2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Rezervaţia 2.187 Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului cu o suprafaţă de 5 ha este o arie protejată de importanță națională ce corespunde categoriei a IV-a IUCN-Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii, rezervație naturală de tip paleontologic, situată în județul Bihor, pe teritoriul administrativ al comunei Sânmartin, satul Betfia.

Descarcă Regulamentul Sitului ROSCI0008 Betfia de aici.

Descarcă Cerere de eliberare a avizului custodelui ROSCI0008 Betfia de aici.

 

 

Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...

Înapoi sus