Tipărire
Categorie: Sit Natura 2000

Film de prezentare a arie naturale protejate Săcueni, realizat in cadrul proiectului Conservarea Biodiversității în Situl Natura 2000 ROSCI 0220 Săcueni și Aria Naturală Protejată 2184 Lacul CIcoș, cod SMIS 119008, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.