Calendar

 
 

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia cu o suprafaţă de 1748 ha, este o arie de importanță comunitară, înfiinţată în baza Ordinului nr.1964/2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Rezervaţia 2.187 Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului cu o suprafaţă de 5 ha este o arie protejată de importanță națională ce corespunde categoriei a IV-a IUCN-Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii, rezervație naturală de tip paleontologic, situată în județul Bihor, pe teritoriul administrativ al comunei Sânmartin, satul Betfia.

Descarcă Regulamentul Sitului ROSCI0008 Betfia de aici.

Descarcă Cerere de eliberare a avizului custodelui ROSCI0008 Betfia de aici.

 

 

Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...
Patrulare Betfi...

Înapoi sus