Calendar

 
 

Situl ROSCI0220 „Săcuieni” a fost propus ca sit de importanţă comunitară (SCI) în iulie 2007 şi confirmat ca SCI în decembrie 2008.

Teritoriul aferent sitului a fost declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România). Suprafaţa sitului este de 733 ha, conform Formularului Standard versiunea 2011 (http://natura2000.mmediu.ro/site/124/rosci0220.html), fiind actualizat la 741 ha, conform Formularului Standard versiunea 2016.

Situl Natura2000 ROSCI0220 Săcuieni include rezervaţia naturală de interes naţional 2.184 Lacul Cicoş, situată în partea nordică a sitului. Suprafaţa ocupată de rezervaţia naturală este de 10 ha.

Lacul Cicoş a fost declarat arie protejată prin Decizia nr. 22/1991, reconfirmată prin HCJ nr. 19/1995; rezervaţie naturală mixtă, de interes naţional, prin Legea nr. 5/2000. Este ocrotită şi Rezervatia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, singura colonie de stârci care a mai rămas după regularizarea Văii Ierului - Avizul CMN - Academia Română nr. 812/CJ/08.08.2005.

Descarcă Cerere de eliberare a avizului custodelui ROSCI0220 Săcueni de aici.

 

Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...
Sacuieni august...

Înapoi sus